دانلود فایل


پایان نامه ارشد رشته ادبیات شرح پنجاه غزل از صائب تبريزي 3090 – 3041 - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات شرح پنجاه غزل از صائب تبریزی 3090 3041 با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 396

دانلود فایل پایان نامه ارشد رشته ادبیات شرح پنجاه غزل از صائب تبريزي 3090 – 3041 دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات شرح پنجاه غزل از صائب تبريزي 3090 – 3041 با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 396
دانلود پایان نامه آماده
چكيده:
شعر گستردة فارسي والاترين ميراث فرهنگي ايران است. در طول ساليان متمادي اهل تحقيق و ادب بسياري متفكرانه و هوشمندانه به تحقيق و تفحصّ و نقد آثار شاعران پرداخته اند و در اين مورد بسياري از مشكلات و دشواريها را نيز آسان كرده اند.بايد اذعان كرد كه در ميان تمام شاعران، اشعار صائب به دليل نوآوري و ايجاد سبكي نو در جايگاه خاصي قرار دارد و نيازمند تأمّل بسيار است. من نيز بر آن شدم با انتخاب اين موضوع به عنوان پايان نامه، با تجسّسي كوتاه و اجمالي در اشعار صائب به قطره اي از درياي بيكران و عميق وي يابم.هرچند می دانم که می توانم شمّه اي از آن درياي بيكران را فقط استشمام نمايم ولي:
آب دريا را اگر نتوان كشيد هم به قدر تشنگي بايد چشيد
از آنجا كه ابيات غزل خصوصاً در سبك هندي انسجام معنايي و پيوستگي طولي ملموسي ندارد و در واقع هنر سبك هندي نيز همين خصيصه است، اين گزيده مشتمل بر پنجاه غزل بر پاية نسخة استاد محمد قهرمان به صورت بيت به بيت مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است و به تشويق و راهنمايي هاي ارزندة اساتيد گرانقدر و ادب پرور به صورت مجموعة حاضر درآمد.
فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: كليات
1-1. هدف
1-2. پيشينة تحقيق
1-3. روش كار تحقيق
فصل دوم: شرح غزل ها
غزل 3041: مـرا آن روز از آييـنة دل زنگ برخـيزد
غزل 3042: به عزم رقص چون سرو قبا پوش تو برخيزد
غزل 3043: نشد از دل غبار از شيشه و پيمانه برخيزد
غزل 3044: كجا تدبير پيران كهنسال از جوان خيزد؟
غزل 3045: كجا بي باده زنگ از خاطر اندوهگين خيزد؟
غزل 3046: ز رخسار تو رنگ از گلشن ايجاد مي خيزد
غزل 3047: مرا از دل ز قرب خطّ دلبر دود مي خيزد
غزل 3048: زسوز دل مرا از چشم گريان دود مي خيزد
غزل 3049: مرا اسباب عشرت از دل ديوانه مي خيزد
غزل 3050: دل هركس به تعظيم سخن از جـا نمـي خيزد
غزل 3051: ز دل زنگ ملال از باده احمر نمي خيزد
غزل 3052: غبار غم به مي از جان غم پرور نمي خيزد
غزل 3053: كه مي نالد كه آه از جان شيدا برنمي خيزد؟
غزل 3054: سياهي از دل چون گلخن ما برنمي خيزد
غزل 3055: غبار من ز سيل نوبهاران برنمي خيزد
غزل 3056: به كشت خشمگينان آتش از ابر بلا ريزد
غزل 3057: ترا از ساده لوحي هر كه گل در پيرهن ريزد
غزل 3058: گل اندامي كه در پيراهن من خار مي ريزد
غزل 3059: به مستي بي طلب بوس از دهان يار مي ريزد
غزل 3060: مسلسل حرف از آن مژگان خوش تقرير مي ريزد
غزل 3061: كجا خون مرا آن ساقي طنّاز مي ريزد؟
غزل 3062: غمي هردم به دل از سينة صد چاك مي ريزد
غزل 3063: زياد آن ستمگر از رخ من رنگ مي ريزد
غزل 3064: اگر در دام او اشكي دل ديوانه مي ريزد
غزل 3065: به دلهاي فگار آن لعل روشن گوهر آويزد
غزل 3066: هلال عيد از گردون زنگاري هويدا شد
غزل 3067: ز پيري حرص دنيا نفس طامع را دو بالا شد
غزل 3068: فروغ حسن يار از چهرة گلزار پيدا شد
غزل 3069: ز روي لاله رنگت آب رونق از چمنها شد
غزل 3070: اگر ناقص به روشن گوهري واصل تواند شد
غزل 3071: حجاب آسمان كه مانع ما مي تواند شد؟
غزل 3072: كه ساكن در دل ويرانة ما مي تواند شد؟
غزل 3073: از اكسير قناعت خاك شكّر مي تواند شد
غزل 3074: كه با قدّ دوتا از مرگ غافل مي تواند شد؟
غزل 3075: چنين گر آتشين از باده آن رخسار خواهد شد
غزل 3076: به اين عنوان اگر روي تو آتشناك خواهد شد
غزل 3077: گل از نشو و نما گر اين چنين برجسته خواهد شد
غزل 3078: نصيب از نعمت بسيار ديگرگون نخواهد شد
غزل 3079: ز نور عارضش هر ذره اي خورشيد منظر شد
غزل 3080: به دل باشد گران چشمي كه بي اشك دمادم شد
غزل 3081: نگار نوخطي رام نگاه صيد بندم شد
غزل 3082: رگ جانها به هم پيوسته شد زلف پريشان شد
غزل 3083: ز خط رويش چراغ ديدة شب زنده داران شد
غزل 3084: دل تاريك من روشن ز فيض صبحگاهي شد
غزل 3085: ز دل طرفي نبستي در جهان گل چه خواهي شد؟
غزل 3086: بهار نوجواني رفت، كي ديوانه خواهي شد؟
غزل 3087: اگر از خال لب مهر دهان من نخواهي شد
غزل 3088: گريبان چاكي عشّاق از ذوق فنا باشد
غزل 3089: بهشت و دوزخ ما هجر و وصل آن پسر باشد
غزل 3090: غرور نوخطان افزون ز خوبان دگر باشد
فهرست اعلام
فهرست آيات و احاديث
فهرست منابع و مأخذ
چكيدة انگليسي


دانلود


پایان


نامه


ارشد


رشته


ادبیات


شرح


پنجاه


غزل


از


صائب


تبریزی


3090 3041


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


Sheet1 - امام علی علیه السلام

22, بزرگسال, فرشته‌های زمینی و شیاطین انسی, نوشته عمران علیزاده, تبریز, 1369
... 28, بزرگسال, عثمان‌بن حنیف استاندار بصره و نامه جهانی علی(ع) به او, نوشته محمد
...... 1037, بزرگسال, گنجینه علوی: پنجاه حکمت از نهج‌البلاغه: شامل اصل حدیث، ......
قصاید، غزلیات، مثنویات، رباعیات بضمیمه تاریخ و سفرنامه حزین؛ حاوی شرح احوال و
...

https://payanname.us/ 1.0 weekly https://payanname.us/page-not ...

... دار شهرستان بوکان پايان ­نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در
رشته ...... -ارشد-گرايش-زبان-و-ادبيات-عربي-ترجمه-و-شرح-ديوان-ابوالاسود-دؤلي.html
0.9 ...... -و-اثربخشی-عملکرد-کارکنان-مرکز-بهداشت-شهرستان-تبریز-در-سال-1392.
html ...... https://payanname.us/home/924-صور-خیال-در-غزلیات-نظیری-نیشابوری.
html ...

https://payanname.us/ 1.0 weekly https://payanname.us/page-not ...

... دار شهرستان بوکان پايان ­نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در
رشته ...... -ارشد-گرايش-زبان-و-ادبيات-عربي-ترجمه-و-شرح-ديوان-ابوالاسود-دؤلي.html
0.9 ...... -و-اثربخشی-عملکرد-کارکنان-مرکز-بهداشت-شهرستان-تبریز-در-سال-1392.
html ...... https://payanname.us/home/924-صور-خیال-در-غزلیات-نظیری-نیشابوری.
html ...

Sheet1 - امام علی علیه السلام

22, بزرگسال, فرشته‌های زمینی و شیاطین انسی, نوشته عمران علیزاده, تبریز, 1369
... 28, بزرگسال, عثمان‌بن حنیف استاندار بصره و نامه جهانی علی(ع) به او, نوشته محمد
...... 1037, بزرگسال, گنجینه علوی: پنجاه حکمت از نهج‌البلاغه: شامل اصل حدیث، ......
قصاید، غزلیات، مثنویات، رباعیات بضمیمه تاریخ و سفرنامه حزین؛ حاوی شرح احوال و
...

http://1doost.com/index.php daily http://1doost.com/DayPic ...

... daily http://1doost.com/posts/1234/رودیارد کیپلینگ و نوبل ادبیات.htm daily
...... ناک اوت کنید.htm daily http://1doost.com/posts/2289/پایان نامه خرگوشی.htm
daily ..... خود.htm daily http://1doost.com/posts/2528/ویدا امانی، مهندس ارشد ادوب و اپل.
htm ...... های ویدیویی.htm daily http://1doost.com/posts/4880/صائب تبریزی.htm
daily ...

Sheet1 - امام علی علیه السلام

22, بزرگسال, فرشته‌های زمینی و شیاطین انسی, نوشته عمران علیزاده, تبریز, 1369
... 28, بزرگسال, عثمان‌بن حنیف استاندار بصره و نامه جهانی علی(ع) به او, نوشته محمد
...... 1037, بزرگسال, گنجینه علوی: پنجاه حکمت از نهج‌البلاغه: شامل اصل حدیث، ......
قصاید، غزلیات، مثنویات، رباعیات بضمیمه تاریخ و سفرنامه حزین؛ حاوی شرح احوال و
...

دانلود پایان نامه و پروپوزال رشته ادبیات فارسی - دیباداک

پایان نامه ادبیات فارسی | دانلود و انجام پروپوزال و پایان نامه با امکان جستجوی موضوع
پایان نامه و ... در کلیه مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته ادبیات
فارسی استفاده نمائید. ... پایان نامه شرح پنجاه غزل از صائب تبریزی ( 30903041
).

مرجع دانلود کتاب - علم چیست فلسفه چیست - عبدالکریم سروش

تعداد بازدیدها : 18225; دانلود کتاب غلاف تمام فلزی - استنلی کوبریک ، مایکل هر ،
گوستاو هزفورد تعداد بازدیدها : 3041; دانلود کتاب امپراتوری خورشید - جی.جی.بالارد

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رشت - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه ها

185, تببین رفتار حمایتی مدیران ارشد با توجه به درجه گشودگی تجربه و سواد
اطلاعاتی (مورد ...... 424, کارکرد معنایی آیینه و جام در غزلیات حافظ شیرازی, طیبه
علیپور سرمست ... سیامک شالچی تبریزی, دانشکده مدیریت و حسابداری, حسابداری,
1395-6-28 ..... زندگی،معنای زندگی و صمیمیت زنان دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه
آزاد رشت ...

فهرست اسناد - سامانه جامع کتابخانه مبین

702, شرح و تصوير جنس قارچهاي عامل زنگ در گياهان, كومنس، جورج بيكر, اخوت, رزرو
...... 3035, مجموعه سوالهاي كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي: علوم دامي و پرورش طيور,
قرباني، ... 3039, پاسخ نامه ي 10 سال كنكور رياضيات رشته ي رياضي, آرين فر،
فريدون, رزرو ..... 3182, زبان و ادبيات فارسي ( عمومي ) براي تدريس در دانشگاه ها و
مراكز آموزش ...

دانلود پایان نامه و پروپوزال رشته ادبیات فارسی - دیباداک

پایان نامه ادبیات فارسی | دانلود و انجام پروپوزال و پایان نامه با امکان جستجوی موضوع
پایان نامه و ... در کلیه مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته ادبیات
فارسی استفاده نمائید. ... پایان نامه شرح پنجاه غزل از صائب تبریزی ( 30903041
).

دانلود آی - صفحه 4856

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات شرح پنجاه غزل از صائب تبريزي 30903041 با
فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 396 دانلود پایان نامه آماده چكيده: شعر ...

طرح توجيهي پرورش اردك مادر به ظرفيت 5000 قطعه در سال | فروشگاه فایل

22 جولای 2017 ... ... دانلود پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی انرژی · پایان نامه ارشد رشته ادبیات شرح
پنجاه غزل از صائب تبريزي 30903041 · (ERP) برنامه اصلي ...

اﻧﻌﮑﺎس ﻓﺮﻫﻨﮓ و آداب و رﺳﻮم ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ در دﯾﻮان ﺻﺎﺋﺐ ﺗﺒﺮﯾﺰ

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ. : دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺗﺸﮑّﺮي. درﺟﻪ ي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. : ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. رﺷﺘﻪ. :زﺑ. ﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ.
ﮔﺮاﯾﺶ. : --- ... ﺻـــﺎﺋﺐ ﺗﺒﺮﯾـــﺰي ، ... ﭘﺎﯾــﺎن ﻧﺎﻣــﻪ ﻋــﻼوه ﺑــﺮ آﺳــﺎن ﺗــﺮ ﮐــﺮدن ﻓﻬــﻢ ﮐﻨﺎﯾــﺎت ،
اﺻــﻄﻼﺣﺎت ﻋﺎﻣﯿــ ...... ﮐﺮده ﺷﺮوع ﺑﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮدم و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺷﺮح ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺪﺧﻞ ﻫﺎ
از ﻓﺮﻫﻨﮓ.

دریافت فایل

1555, آيين نامه زلزله 2800 شرحي بر طراحي ساختمان ها در برابر زلزله, مهندس مهدي پرنا
..... 1696, ارشد سپاهان طرح ريزي واحدهاي صنعتي رشته مهندسي صنايع, فرشاد ......
2835, تاريخ ادبيات ايران جلد دوم از اوايل قرن هفتم تا پايان قرن هشتم هجري, ذبيح ا.
...... 4242, ديوان صائب تبريزي جلد اول, محمد علي صائب تبريزي, موسسه انتشارات
نگاه ...

پایان نامه ارشد رشته ادبیات شرح پنجاه غزل از صائب تبریزی 3090 ...

مطالب مرتبط با: پایان نامه ارشد رشته ادبیات شرح پنجاه غزل از صائب تبریزی 3090
3041 در این صفحه قرار داده شده است.

نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هشتم دی ماه - فایلدونی تکرام

22 ژوئن 2016 ... دانلود زندگي نامه حافظ شيرازي · پایان نامه ارشد رشته ادبیات شرح پنجاه غزل از صائب
تبريزي 30903041 · انواع کمک فنرها · دانلودپایان نامه بررسي ...

پایان نامه ارشد رشته ادبیات شرح پنجاه غزل از صائب تبریزی 3090 ...

مطالب مرتبط با: پایان نامه ارشد رشته ادبیات شرح پنجاه غزل از صائب تبریزی 3090
3041 در این صفحه قرار داده شده است.

صائب – دانلود مقاله پروژه فایل رایگان

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات شرح پنجاه غزل از صائب تبريزي 30903041 با
فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 396 دانلود پایان نامه آماده چكيده: شعر ...

پایان نامه غزل - سورن داک

پایان نامه شرح پنجاه غزل از صائب تبریزی ( 30903041 ) ... پایان نامه کارشناسی
ارشد زبان و ادبیات فارسی(M.A) گرایش: زبان و ادبیات فارسی چکیده موضوع ... پایان
نامه جهت دریافت درجه کاردانی رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار پیشگفتار: عصر ...

Journal of Mathematics

405 - اندازه گیری قطر ریشه آئورت در پایان دیاستول در گوسفند بلوچی توسط
اکوکاردیوگرافی ...... 981 - پهنه بندی خطر لغزش دامنه های مخزن سد ونیار تبریز بعد
از آبگیری (چکیده) ..... 1283 - نظرگاه های محمّد اقبال لاهوری دربارة هنر و ادبیات (چکیده)
...... با موفقیت در دوره کارشناسی ارشد رشته تاریخ در میان دانشجویان رشته تاریخ (
چکیده)

https://payanname.us/ 1.0 weekly https://payanname.us/page-not ...

... دار شهرستان بوکان پايان ­نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در
رشته ...... -ارشد-گرايش-زبان-و-ادبيات-عربي-ترجمه-و-شرح-ديوان-ابوالاسود-دؤلي.html
0.9 ...... -و-اثربخشی-عملکرد-کارکنان-مرکز-بهداشت-شهرستان-تبریز-در-سال-1392.
html ...... https://payanname.us/home/924-صور-خیال-در-غزلیات-نظیری-نیشابوری.
html ...

صائب – دانلود مقاله پروژه فایل رایگان

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات شرح پنجاه غزل از صائب تبريزي 30903041 با
فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 396 دانلود پایان نامه آماده چكيده: شعر ...

مرجع دانلود کتاب - معاد در قرآن - آیت الله جوادی آملی

تعداد بازدیدها : 13812; شرح حال برتراند راسل (به قلم خودش) - برتراند راسل .... تعداد
بازدیدها : 4948; دانلود کتاب گزیده سیاست نامه و قابوس نامه - دکتر جعفر شعار -
دکتر ... تعداد بازدیدها : 10220; دانلود کتاب پاردایانها (جلد دهم - پایان سرگذشت
فوستا) - میشل زواگو ...... تعداد بازدیدها : 5409; دیوان اشعارصائب تبریزی - صائب
تبریزی

دانلود آی - صفحه 4856

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات شرح پنجاه غزل از صائب تبريزي 30903041 با
فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 396 دانلود پایان نامه آماده چكيده: شعر ...

Journal of Mathematics

405 - اندازه گیری قطر ریشه آئورت در پایان دیاستول در گوسفند بلوچی توسط
اکوکاردیوگرافی ...... 981 - پهنه بندی خطر لغزش دامنه های مخزن سد ونیار تبریز بعد
از آبگیری (چکیده) ..... 1283 - نظرگاه های محمّد اقبال لاهوری دربارة هنر و ادبیات (چکیده)
...... با موفقیت در دوره کارشناسی ارشد رشته تاریخ در میان دانشجویان رشته تاریخ (
چکیده)

https://payanname.us/ 1.0 weekly https://payanname.us/page-not ...

... دار شهرستان بوکان پايان ­نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در
رشته ...... -ارشد-گرايش-زبان-و-ادبيات-عربي-ترجمه-و-شرح-ديوان-ابوالاسود-دؤلي.html
0.9 ...... -و-اثربخشی-عملکرد-کارکنان-مرکز-بهداشت-شهرستان-تبریز-در-سال-1392.
html ...... https://payanname.us/home/924-صور-خیال-در-غزلیات-نظیری-نیشابوری.
html ...

پنجاه بایگانی - فایل برای دانلود | FileForDownload

5 روز پیش ... دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات شرح پنجاه غزل از صائب تبريزي 30903041 با
فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات ۳۹۶ دانلود پایان نامه آماده ...

لیست فایلها با دسته بندی: علوم انسانی > حسابداری (بخش 5 )

475, متن کامل برنامه شماره 014 گنج حضور (شرح کاربردی اشعار مولانا و حافظ) ... 544,
پایان نامه کارشناسی ارشد (دکتری) رشته حقوق درباره توسعه صادرات ...... 3041, مقاله
مراحل توسعه و موقعیت حسابداری منابع انسانی ...... 2089, دانلود پایان نامه ارشد رشته
ادبیات فارسی – موسیقی شعر در غزلیّات ..... 1670, دانلود مقاله صائب تبریزی.

Winlib Report Generator

51, 6724, ادبیات فارسی در تاجیکستان: از رودکی تا بیدل و از بیدل تا عصر حاضر
... 70, 557, الالهیات علی هدی الکتاب و السنه و العقل, سبحانی تبریزی، جعفر، ۱۳۰۸ -
..... 196, 6602, شرح منظومه الورقات فی اصول الفقه, امام الحرمین، عبدالله، ۴۱۹ - ۴۷۸ ق,
جده ..... عبدالحمید، صائب, بیروت, الغدیر, ابنن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، ق ۷۲۸-۶۶۱ ,
...

Sheet1

15, سبحاني تبريزي، جعفر, انديشه اسلامي 2, قم‌, دفتر نشر معارف‌, BP, 11, 8الف 2س/
..... علي، 1321-, برنامه ريزي نگهداري و تعميرات (مديريت فني), اصفهان, غزل, HD, 37,
2ح 2ف/ ..... معماري کامپيوتر ويژه داوطلبان کنکور کارشناسي ارشد مهندسي کامپيوتر.
.... 298, کرکي‌، حسن‌، 1340 - ، مترجم‌, راهنماي کامل انگليسي براي دانشجويان رشته ...

اﻧﻌﮑﺎس ﻓﺮﻫﻨﮓ و آداب و رﺳﻮم ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ در دﯾﻮان ﺻﺎﺋﺐ ﺗﺒﺮﯾﺰ

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ. : دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺗﺸﮑّﺮي. درﺟﻪ ي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. : ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. رﺷﺘﻪ. :زﺑ. ﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ.
ﮔﺮاﯾﺶ. : --- ... ﺻـــﺎﺋﺐ ﺗﺒﺮﯾـــﺰي ، ... ﭘﺎﯾــﺎن ﻧﺎﻣــﻪ ﻋــﻼوه ﺑــﺮ آﺳــﺎن ﺗــﺮ ﮐــﺮدن ﻓﻬــﻢ ﮐﻨﺎﯾــﺎت ،
اﺻــﻄﻼﺣﺎت ﻋﺎﻣﯿــ ...... ﮐﺮده ﺷﺮوع ﺑﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮدم و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺷﺮح ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺪﺧﻞ ﻫﺎ
از ﻓﺮﻫﻨﮓ.

صفحه ساز (SP Page Builder(pro

دانلود پاورپوینت اهميت ازدواج در اسلام - 59 اسلاید

پاورپوینت درباره ساختار بازار اولیه

تحقیق در مورد تقويت حافظه (word)

نقشه اتوکد شهر جلفا

پروژه پاورپوینت درس روستا با موضوع روستای کاهو مشهد

دانلود دفترچه راهنمای فارسی دستگاه گنج یاب مدل ECR 3500

تحقیق درباره باتري

پاورپوینت در مورد فرهنگ- مطالعات اجتماعی -18 اسلاید

دانلود پاورپوینت گیاه اکالیپتوس