دانلود رایگان


پایان نامه ارشد رشته ادبیات شرح پنجاه غزل از صائب تبريزي 3090 – 3041 - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات شرح پنجاه غزل از صائب تبریزی 3090 3041 با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 396

دانلود رایگان پایان نامه ارشد رشته ادبیات شرح پنجاه غزل از صائب تبريزي 3090 – 3041 دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات شرح پنجاه غزل از صائب تبريزي 3090 – 3041 با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 396
دانلود پایان نامه آماده
چكيده:
شعر گستردة فارسي والاترين ميراث فرهنگي ايران است. در طول ساليان متمادي اهل تحقيق و ادب بسياري متفكرانه و هوشمندانه به تحقيق و تفحصّ و نقد آثار شاعران پرداخته اند و در اين مورد بسياري از مشكلات و دشواريها را نيز آسان كرده اند.بايد اذعان كرد كه در ميان تمام شاعران، اشعار صائب به دليل نوآوري و ايجاد سبكي نو در جايگاه خاصي قرار دارد و نيازمند تأمّل بسيار است. من نيز بر آن شدم با انتخاب اين موضوع به عنوان پايان نامه، با تجسّسي كوتاه و اجمالي در اشعار صائب به قطره اي از درياي بيكران و عميق وي يابم.هرچند می دانم که می توانم شمّه اي از آن درياي بيكران را فقط استشمام نمايم ولي:
آب دريا را اگر نتوان كشيد هم به قدر تشنگي بايد چشيد
از آنجا كه ابيات غزل خصوصاً در سبك هندي انسجام معنايي و پيوستگي طولي ملموسي ندارد و در واقع هنر سبك هندي نيز همين خصيصه است، اين گزيده مشتمل بر پنجاه غزل بر پاية نسخة استاد محمد قهرمان به صورت بيت به بيت مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است و به تشويق و راهنمايي هاي ارزندة اساتيد گرانقدر و ادب پرور به صورت مجموعة حاضر درآمد.
فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: كليات
1-1. هدف
1-2. پيشينة تحقيق
1-3. روش كار تحقيق
فصل دوم: شرح غزل ها
غزل 3041: مـرا آن روز از آييـنة دل زنگ برخـيزد
غزل 3042: به عزم رقص چون سرو قبا پوش تو برخيزد
غزل 3043: نشد از دل غبار از شيشه و پيمانه برخيزد
غزل 3044: كجا تدبير پيران كهنسال از جوان خيزد؟
غزل 3045: كجا بي باده زنگ از خاطر اندوهگين خيزد؟
غزل 3046: ز رخسار تو رنگ از گلشن ايجاد مي خيزد
غزل 3047: مرا از دل ز قرب خطّ دلبر دود مي خيزد
غزل 3048: زسوز دل مرا از چشم گريان دود مي خيزد
غزل 3049: مرا اسباب عشرت از دل ديوانه مي خيزد
غزل 3050: دل هركس به تعظيم سخن از جـا نمـي خيزد
غزل 3051: ز دل زنگ ملال از باده احمر نمي خيزد
غزل 3052: غبار غم به مي از جان غم پرور نمي خيزد
غزل 3053: كه مي نالد كه آه از جان شيدا برنمي خيزد؟
غزل 3054: سياهي از دل چون گلخن ما برنمي خيزد
غزل 3055: غبار من ز سيل نوبهاران برنمي خيزد
غزل 3056: به كشت خشمگينان آتش از ابر بلا ريزد
غزل 3057: ترا از ساده لوحي هر كه گل در پيرهن ريزد
غزل 3058: گل اندامي كه در پيراهن من خار مي ريزد
غزل 3059: به مستي بي طلب بوس از دهان يار مي ريزد
غزل 3060: مسلسل حرف از آن مژگان خوش تقرير مي ريزد
غزل 3061: كجا خون مرا آن ساقي طنّاز مي ريزد؟
غزل 3062: غمي هردم به دل از سينة صد چاك مي ريزد
غزل 3063: زياد آن ستمگر از رخ من رنگ مي ريزد
غزل 3064: اگر در دام او اشكي دل ديوانه مي ريزد
غزل 3065: به دلهاي فگار آن لعل روشن گوهر آويزد
غزل 3066: هلال عيد از گردون زنگاري هويدا شد
غزل 3067: ز پيري حرص دنيا نفس طامع را دو بالا شد
غزل 3068: فروغ حسن يار از چهرة گلزار پيدا شد
غزل 3069: ز روي لاله رنگت آب رونق از چمنها شد
غزل 3070: اگر ناقص به روشن گوهري واصل تواند شد
غزل 3071: حجاب آسمان كه مانع ما مي تواند شد؟
غزل 3072: كه ساكن در دل ويرانة ما مي تواند شد؟
غزل 3073: از اكسير قناعت خاك شكّر مي تواند شد
غزل 3074: كه با قدّ دوتا از مرگ غافل مي تواند شد؟
غزل 3075: چنين گر آتشين از باده آن رخسار خواهد شد
غزل 3076: به اين عنوان اگر روي تو آتشناك خواهد شد
غزل 3077: گل از نشو و نما گر اين چنين برجسته خواهد شد
غزل 3078: نصيب از نعمت بسيار ديگرگون نخواهد شد
غزل 3079: ز نور عارضش هر ذره اي خورشيد منظر شد
غزل 3080: به دل باشد گران چشمي كه بي اشك دمادم شد
غزل 3081: نگار نوخطي رام نگاه صيد بندم شد
غزل 3082: رگ جانها به هم پيوسته شد زلف پريشان شد
غزل 3083: ز خط رويش چراغ ديدة شب زنده داران شد
غزل 3084: دل تاريك من روشن ز فيض صبحگاهي شد
غزل 3085: ز دل طرفي نبستي در جهان گل چه خواهي شد؟
غزل 3086: بهار نوجواني رفت، كي ديوانه خواهي شد؟
غزل 3087: اگر از خال لب مهر دهان من نخواهي شد
غزل 3088: گريبان چاكي عشّاق از ذوق فنا باشد
غزل 3089: بهشت و دوزخ ما هجر و وصل آن پسر باشد
غزل 3090: غرور نوخطان افزون ز خوبان دگر باشد
فهرست اعلام
فهرست آيات و احاديث
فهرست منابع و مأخذ
چكيدة انگليسي


دانلود


پایان


نامه


ارشد


رشته


ادبیات


شرح


پنجاه


غزل


از


صائب


تبریزی


3090 3041


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رشت - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه ها

185, تببین رفتار حمایتی مدیران ارشد با توجه به درجه گشودگی تجربه و سواد
اطلاعاتی (مورد ...... 424, کارکرد معنایی آیینه و جام در غزلیات حافظ شیرازی, طیبه
علیپور سرمست ... سیامک شالچی تبریزی, دانشکده مدیریت و حسابداری, حسابداری,
1395-6-28 ..... زندگی،معنای زندگی و صمیمیت زنان دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه
آزاد رشت ...

دانلود لیست کتاب های تخصصی و عمومی موجود در ... - آتش نشانی مشهد

119, 118, 144, مجموعه سوالات كارشناسي ارشد: 2200 پرسش چهارگزينه اي علوم .... 200,
200, 266, فيزيولوژي انساني (ويژه رشته تربيت بدني و علوم ورزشي ), عليجاني ،
عيدي ، 1327 ..... 381, 381, 1311, حكمت نامه ، يا، شرح كبير بر متن و شرح و حواشي
منظومه حكمت ...... به خط صائب "از مجموعه شخصي " ميرزاصائب تبريزي / شبلي نعماني
.

صائب – Google.0f0.in

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات شرح پنجاه غزل از صائب تبريزي 30903041 با
فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 396 دانلود پایان نامه آماده چكيده: شعر ...

پایان نامه ارشد رشته ادبیات شرح پنجاه غزل از صائب تبريزي 3090 ...

20 ژوئن 2016 ... دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات شرح پنجاه غزل از صائب تبریزی 30903041 با
فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات ۳۹۶. دانلود پایان نامه آماده.

PDF: پایان نامه ارشد رشته ادبیات شرح پنجاه غزل از صائب تبریزی 3090

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ادﺑﯿﺎت ﺷﺮح ﭘﻨﺠﺎه ﻏﺰل از ﺻﺎﺋﺐ ﺗﺒﺮﯾﺰی3041 3090. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﻼم و
وﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ. ، در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ.ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻦ ﺳﯿﺎﻣﮏ، ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖ. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ادﺑﯿﺎت ﺷﺮح ﭘﻨﺠﺎه ...

پایان نامه ارشد رشته ادبیات شرح پنجاه غزل از صائب تبريزي 3090

کافی نت دانشجو (فرهنگیان ) پایان نامه ارشد رشته ادبیات شرح پنجاه غزل از صائب
تبريزي 30903041 کافی نت دانشجو (فرهنگیان ) اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه ...

Journal of Mathematics

405 - اندازه گیری قطر ریشه آئورت در پایان دیاستول در گوسفند بلوچی توسط
اکوکاردیوگرافی ...... 981 - پهنه بندی خطر لغزش دامنه های مخزن سد ونیار تبریز بعد
از آبگیری (چکیده) ..... 1283 - نظرگاه های محمّد اقبال لاهوری دربارة هنر و ادبیات (چکیده)
...... با موفقیت در دوره کارشناسی ارشد رشته تاریخ در میان دانشجویان رشته تاریخ (
چکیده)

مراسم وداع با پیکرمطهرشهدای غواص - خبرنامه ایران

21 ژوئن 2015 ... متن نامه به شرح زیر است: ..... و اما در آخر اعلام شد: عملیات کربلای 94 با موفقیت به
پایان رسید و ...... داشته و دارند‌‌، خدای‌نامه‌ها، اندرزنامه‌ها و پندنامه‌هایی که از ادبیات کهن
ایران به ...... بهداد سلیمی دارنده مدال طلای المپیک و جهان در رشته وزنه‌برداری، حسین ......
3041. نرگس مختاری 3042. محمد علی حلوایی 3043. سمانه عرب 3044.

اﻧﻌﮑﺎس ﻓﺮﻫﻨﮓ و آداب و رﺳﻮم ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ در دﯾﻮان ﺻﺎﺋﺐ ﺗﺒﺮﯾﺰ

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ. : دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺗﺸﮑّﺮي. درﺟﻪ ي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. : ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. رﺷﺘﻪ. :زﺑ. ﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ.
ﮔﺮاﯾﺶ. : --- ... ﺻـــﺎﺋﺐ ﺗﺒﺮﯾـــﺰي ، ... ﭘﺎﯾــﺎن ﻧﺎﻣــﻪ ﻋــﻼوه ﺑــﺮ آﺳــﺎن ﺗــﺮ ﮐــﺮدن ﻓﻬــﻢ ﮐﻨﺎﯾــﺎت ،
اﺻــﻄﻼﺣﺎت ﻋﺎﻣﯿــ ...... ﮐﺮده ﺷﺮوع ﺑﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮدم و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺷﺮح ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺪﺧﻞ ﻫﺎ
از ﻓﺮﻫﻨﮓ.

جناس زايد - وتار | آرشیو نایاب ترین مطالب | wtaar

کد خبر: 1366270/30 زمان: 00:48 1395/07/29 بازدید: 3,041 مسوت اوزیل با زدن سه گل
در پیروزی 6-0 امشب آرسنال مقابل لودوگورتس، اولین هت تریک دوران حرفه ای اش را ...

Readbook.ir - анализ сайта, seo характеристики сайта - реадбук ...

4 ژوئن 2016 ... Подробный анализ сайта readbook.ir. Проверить seo показатели, позиции и
посещаемость. Вся информация о домене реадбук.ир.

درباره مركز تحقيقات رايانه‌اي قائميه اصفهان - قائمیه

روزگار پادشاهی احمد شاه از تاج‌گذاری تا پایان حكومت علاآالسلطنه.- ج. ۸. روزگار .....
حتی گفت سردار ارشد خواست خودش یك توپ را میزان كند نگذاشتند. فقط چراغ بزرگ ...

Winlib Report Generator - مرکز تربیت مربی

254, 1576, آزمون کارشناسی ارشد ریاضی: مجموعه سوالات تستی و تشریحی سالهای .....
آشنایی با علوم قرآنی (رشته زبان و ادبیات فارسی), حلبی، علیاصغر, دانشگاه پیام
نور ...... 923, 14834, آموزش مفاهیم ماشینهای الکتریکی AC شامل:شرح درس با ذکر مثال
و ..... 1079, 13606, آیین نامه اجرا استاندارد ساختمان های فلزی و پل ها AISC-2000 ...

لطفا تا بارگذاری لیست کتابها صبور باشید. (جهت جستجوی کتاب ...

137, تمثيل در غزليات حافظ-سعدي و صائب در مورد نوح, سيروس اميري, س1388 .....
301, برهان قاطع, محمد حسين بن خلف تبريزي, -, مرجع- واژه نامه, ب322ت3فا4 ..... 490,
جبر از آغاز تا پايان, واويلف, س1372, علوم خالص- جبر- معادله و نامعدله, ج342و512/493
...... 934, يک چاه و دو چاله, جلال آل احمد, س1376, شرح احوال جلال- ادبيات, ي698آ3/62فا8.

مرجع دانلود کتاب - دانلود کتاب رساله توضیح المسائل آیت ...

23 مه 2017 ... شعر و ادبیات - اجتماعی ... ارنست مایر تعداد بازدیدها : 8567; دانلود کتاب پایان تمدن
کاریزی در ایران - مهدی ناجی .... تعداد بازدیدها : 5532; شرح فصوص الحکم (جلد دوم) -
مرتضی رضوی ... تعداد بازدیدها : 11331; دانلود کتاب نامه به پدر - فرانتس کافکا ......
تعداد بازدیدها : 4049; دیوان اشعارصائب تبریزی - صائب تبریزی

دانلود بازی و سرانجام هیچکس باقی نماند دوبله فارسی ( And Then There ...

24 آوريل 2016 ... Previous پایان نامه ارشد رشته ادبیات شرح پنجاه غزل از صائب تبريزي 3090
3041 · Next گزارش كارآموزي در شركت الكتروتكنيك رازي ...

https://payanname.us/ 1.0 weekly https://payanname.us/page-not ...

... دار شهرستان بوکان پايان ­نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در
رشته ...... -ارشد-گرايش-زبان-و-ادبيات-عربي-ترجمه-و-شرح-ديوان-ابوالاسود-دؤلي.html
0.9 ...... -و-اثربخشی-عملکرد-کارکنان-مرکز-بهداشت-شهرستان-تبریز-در-سال-1392.
html ...... https://payanname.us/home/924-صور-خیال-در-غزلیات-نظیری-نیشابوری.
html ...

نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هشتم دی ماه - فایلدونی تکرام

22 ژوئن 2016 ... دانلود زندگي نامه حافظ شيرازي · پایان نامه ارشد رشته ادبیات شرح پنجاه غزل از صائب
تبريزي 30903041 · انواع کمک فنرها · دانلودپایان نامه بررسي ...

دانلود پایان نامه و پروپوزال رشته ادبیات فارسی - دیباداک

پایان نامه ادبیات فارسی | دانلود و انجام پروپوزال و پایان نامه با امکان جستجوی موضوع
پایان نامه و ... در کلیه مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته ادبیات
فارسی استفاده نمائید. ... پایان نامه شرح پنجاه غزل از صائب تبریزی ( 30903041
).

فهرست اسناد - سامانه جامع کتابخانه مبین

702, شرح و تصوير جنس قارچهاي عامل زنگ در گياهان, كومنس، جورج بيكر, اخوت, رزرو
...... 3035, مجموعه سوالهاي كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي: علوم دامي و پرورش طيور,
قرباني، ... 3039, پاسخ نامه ي 10 سال كنكور رياضيات رشته ي رياضي, آرين فر،
فريدون, رزرو ..... 3182, زبان و ادبيات فارسي ( عمومي ) براي تدريس در دانشگاه ها و
مراكز آموزش ...

پایان نامه غزل - سورن داک

پایان نامه شرح پنجاه غزل از صائب تبریزی ( 30903041 ) ... پایان نامه کارشناسی
ارشد زبان و ادبیات فارسی(M.A) گرایش: زبان و ادبیات فارسی چکیده موضوع ... پایان
نامه جهت دریافت درجه کاردانی رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار پیشگفتار: عصر ...

zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub

نامه 47915. معاون 47740. همان 47622. شدند 47565. صنعت 47555. زنان 47525 ... پایان
47264 ... رشته 40540 ..... شرح 15787 .... ارشد 12806 .... ادبیات 10538 ... تبريز
10139 ...... کاغذ 3090. زنند 3088. مدار 3088. ودر 3087. ساختاری 3086. دبیرکل
3085 ...... غزل 943. كارگيري 943. والای 942. منازعه 942. گورستان 942. نیستیم
942.

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رشت - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه ها

185, تببین رفتار حمایتی مدیران ارشد با توجه به درجه گشودگی تجربه و سواد
اطلاعاتی (مورد ...... 424, کارکرد معنایی آیینه و جام در غزلیات حافظ شیرازی, طیبه
علیپور سرمست ... سیامک شالچی تبریزی, دانشکده مدیریت و حسابداری, حسابداری,
1395-6-28 ..... زندگی،معنای زندگی و صمیمیت زنان دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه
آزاد رشت ...

مرجع دانلود کتاب - دیوان اشعار ناصرالدین شاه - ناصرالدین شاه قاجار

تعداد بازدیدها : 828; دانلود کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد - اوریانا فالاچی ...
تعداد بازدیدها : 5394; دانلود کتاب آزمون وزارت مسکن رشته برق - معاونت نظام مهندسی و
اجرای ساختمان ..... تعداد بازدیدها : 1145; دانلود کتاب سه کتاب (برنده جایزه بیست
سال ادبیات داستانی ) .... تعداد بازدیدها : 2436; دانلود کتاب دیوان شمس تبریزی -
مولوی

پایان نامه ارشد رشته ادبیات شرح پنجاه غزل از صائب تبريزي 3090

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات شرح پنجاه غزل از صائب تبریزی 3090 3041 با
فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 396.

دانلود لیست کتاب های تخصصی و عمومی موجود در ... - آتش نشانی مشهد

119, 118, 144, مجموعه سوالات كارشناسي ارشد: 2200 پرسش چهارگزينه اي علوم .... 200,
200, 266, فيزيولوژي انساني (ويژه رشته تربيت بدني و علوم ورزشي ), عليجاني ،
عيدي ، 1327 ..... 381, 381, 1311, حكمت نامه ، يا، شرح كبير بر متن و شرح و حواشي
منظومه حكمت ...... به خط صائب "از مجموعه شخصي " ميرزاصائب تبريزي / شبلي نعماني
.

Sheet1 - امام علی علیه السلام

22, بزرگسال, فرشته‌های زمینی و شیاطین انسی, نوشته عمران علیزاده, تبریز, 1369
... 28, بزرگسال, عثمان‌بن حنیف استاندار بصره و نامه جهانی علی(ع) به او, نوشته محمد
...... 1037, بزرگسال, گنجینه علوی: پنجاه حکمت از نهج‌البلاغه: شامل اصل حدیث، ......
قصاید، غزلیات، مثنویات، رباعیات بضمیمه تاریخ و سفرنامه حزین؛ حاوی شرح احوال و
...

مرجع دانلود کتاب - دیوان اشعار ناصرالدین شاه - ناصرالدین شاه قاجار

تعداد بازدیدها : 828; دانلود کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد - اوریانا فالاچی ...
تعداد بازدیدها : 5394; دانلود کتاب آزمون وزارت مسکن رشته برق - معاونت نظام مهندسی و
اجرای ساختمان ..... تعداد بازدیدها : 1145; دانلود کتاب سه کتاب (برنده جایزه بیست
سال ادبیات داستانی ) .... تعداد بازدیدها : 2436; دانلود کتاب دیوان شمس تبریزی -
مولوی

Winlib Report Generator - مرکز تربیت مربی

254, 1576, آزمون کارشناسی ارشد ریاضی: مجموعه سوالات تستی و تشریحی سالهای .....
آشنایی با علوم قرآنی (رشته زبان و ادبیات فارسی), حلبی، علیاصغر, دانشگاه پیام
نور ...... 923, 14834, آموزش مفاهیم ماشینهای الکتریکی AC شامل:شرح درس با ذکر مثال
و ..... 1079, 13606, آیین نامه اجرا استاندارد ساختمان های فلزی و پل ها AISC-2000 ...

پایان نامه ارشد رشته ادبیات شرح پنجاه غزل از صائب تبریزی 3090 ...

مطالب مرتبط با: پایان نامه ارشد رشته ادبیات شرح پنجاه غزل از صائب تبریزی 3090
3041 در این صفحه قرار داده شده است.

تاريخچه تصفيه فاضلاب

دانلود پاور پوینت آیس پک

فایل xml گوشی scl-u31

برنامه ساعت در اسمبلی

458 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی اکوسیستم و مکانیسم روند تولید در اکوسیستم - 15 صفحه فایل ورد

پاورپوینت در مورد ذرت

دانلود پاورپوینت تجزیه وتحلیل تحلیل شی گرا

دانلود پاورپوینت زمین ساخت ورقه ای - 21 اسلاید

دانلود تحقیق معافیت از مجازات

دانلودتحقیق درباره ی برق 56 ص