دانلود رایگان


مقاله کشت بافت گیاهی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مقاله کشت بافت گیاهی با فرمت ورد و قابل ویرایش در 27 صفحه درس کاشت و تکثیر گیاهان زینتی پودمان پرورش گیاهان زینتی در خانه

دانلود رایگان مقاله کشت بافت گیاهی دانلود مقاله کشت بافت گیاهی با فرمت ورد و قابل ویرایش در 27 صفحه
درس کاشت و تکثیر گیاهان زینتی پودمان پرورش گیاهان زینتی در خانه
این مقاله بسیار کامل و جهت ارائه به دانشگاه علمی کاربردی و شامل موارد زیر می باشد :
مقدمه
سوابق تحقیق
متن تحقیق
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ
مقدمه
كشت بافت گياهي عبارت است از تكنيكي كه براي توليد و تكثير گياه كامل از بخش هايي مانند سلول يا بافت گياه استفاده مي شود . اين نوع تكثير موسوم به تكثير خرد يا ريزازديادي بوده و با دو روش توليد گياهك از طريق اندام زائي و جنين رويشي يا گياهك زائي امكان پذير مي باشد . در هر دو روش وجود يك محيط آزمايشگاهي استريل و استفاده از هواي تصفيه شده الزامي است . خوشبختانه در سال هاي اخير تكنولوژي توليد نهال كشت بافت خرما به كشور وارد شده و به حالت بومي درآمده است .
امروزه کشت بافت گیاهی از اهمیت و ارزش خاصی در دنیا برخوردار بوده، صنایع مختلف مانند صنایع دارویی، استفاده از کشتهای بافت گیاهی و جایگزین کردن آن در بعضی موارد به جای گیاهان طبیعی را در دستور کار خود قرار داده اند. در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر نور، pH ، دما و هورمونهای تنظیم کننده رشد بر روی میزان رشد کالوس و سوسپانسیون وارتمیاپرسیکا و بهینه کردن این شرایط، کالوسها و سوسپانسیونها در شرایط مختلف از نور، pH ، دما و هورمونهای تنظیم کننده رشد انکوبه شدند و پس از یک ماه میزان رشد و خصوصیات ظاهری کالوسها و سوسپانسیون ها با شرایط معمولی انکوباسیون مقایسه شد. نتایج نشان داد که میزان رشد کالوسها و سوسپانسیونها در تاریکی با pH 6 و درجه حرارت بین 20 تا 26 درجه سانتیگراد و مقادیر هورمونی ، 4-D ، 2 و کینتین و میواینوزیتول و فاقد NAA بیشترین مقدار می باشد و در هر گونه برنامه ریزی برای تولید بیشتر باید این پارامترها لحاظ شود.
تاریخچه
فنآوري با پيشنهاد گوتيب هابرلند در رابطه با توانمندي سلول در آغاز قرن بيستم شروع شد . هابرلند پيشنهاد كرد كه روش هايي براي جداسازي و كشت بافت گياهي بايد توسعه يابد و متذكر شد كه، اگر محيط و مواد غذايي سلول هاي كشت شده دستكاري شود، آن سلولها مراحل نمورا در رشد گياه طبيعي تكرار خواهند نمود. را ارائه (Totipotency) بر اساس اين تئوري، هر سلول، مستقل بوده و در اصل ، قادر به توليد يك گياه كامل است . در واقع، تئوري آنها، پايه و اساس كشت بافت و سلول گياهي بود . اولين
تلاش بوسيل ة هابرلانت در سال 1902 انجام شد ولي او در روش كشت بافت ناموفق بود .
معذلك بين سال هاي 1907 و 1909 ها ريون، باروز و كارل، موفق به كشت در شيسه بافتهاي حيواني و انساني شدند. گرچه پژوهشگران، تحقيقاتي را در ارتباط با كشت در شيشه ، بذور گياهچه هاي اركيده، جنين و اندام هاي گياهي انجام دادند؛ ولي درسال 1939 نوبكرت، گوستريت و وايت، براي اولين بار موفق به توليد گياه ح اصل از كشت بافت شدند. بعد از جنگ جهاني دوم، پيشرفت در اين زمينه، بسيار سريع بود و نتايج با ، ارزش ومهمي براي كشاورزي، جنگلكاري و باغباني، به همراه داشت . به دليل تأخير دركشف هورمون هاي گياهي، كشت بافت گياهي، پس از كشت بافت حيواني و انساني، شروع شد . اولين هورمون هاي تنظيم كنند ة رشد كه كشف شد، بود كه...


مقاله


کشت


بافت


گیاهی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دستور العمل کاربردی کشت سلول و بافت گیاهی

ﻧﺒﻮده و روش ﺟﺪﻳﺪي از ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل و ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻴﺎﻫﻲ. ﻣﻌﺮﻓﻲ و اراﺋﻪ ﺷﺪه ... ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ
ﮔﻴﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اوﻟﻮﻳﺖ دار ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي. ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺰو ...

الماس فایل مقاله کشت بافت گیاهی

دانلود مقاله کشت بافت گیاهی با فرمت ورد و قابل ویرایش در 27 صفحه. درس کاشت و
تکثیر گیاهان زینتی پودمان پرورش گیاهان زینتی در خانه. این مقاله بسیار کامل و ...

کشت بافت - بزرگترین وبلاگ مقاله کشاورزی ایران

10 سپتامبر 2010 ... كشت سلول‌ها و بافت‌هاي گياهي در محيط‌كشت مصنوعي و در شرايط خاص باعث بروز
تغييرات ژنتيكي در آن‌ها مي‌شود. بنابراين جهت ايجاد تنوع و انتخاب ...

کشت بافت گیاهی - کافه دانشجو | پایان نامه تحقیق مقاله و پروژه آماده

فهرست مطالب این پایان نامه مقدمه انواع كشت درون شيشه اي كاربردهاي كشت بافت
گياهي روشهاي سترون سازي روش حرارت خشك روش حرارت مرطوب روش الترا فيتراسيون

کشت بافت گیاهی - نوین گیتی ژن

اخبار و مقالـات · مـحـصـولـات ... به كشت اندام، بافت، سلول، پرتوپلاست، جنين و بذر
در محيط درون شيشهاي، كشت بافت گفته ميشود. ... امروزه بسياري از گياهان در سطح
جهاني از طريق كشت بافت توليد ميشوند و ريزازديادي به يك بخش ضروری در كشاورزي
...

ﺎي داروﯾﯽ ﻫ ﺎزي ﮐﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎرﻣﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻼوﻧ - مجله پژوهش‌های تولید گیاهی

ﺳﺎزي ﮐﺸﺖ. ﺑﺎﻓﺖ ﮔﯿﺎه ﺧﺎرﻣﺮﯾﻢ ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﺳـﯿﻠﯿﻤﺎرﯾﻦ اﺳـﺖ. در. ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮ ﻫﻮرﻣﻮن. ﻫﺎي. 2,4-D
.... ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﺰارﺷﺎت اﻧﺪﮐﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺎده ارزﺷﻤﻨﺪ داروﯾﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ اﻧﺘﺸﺎر. ﯾﺎﻓ. ﺘﻪ اﺳﺖ
...... اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺗـﺸﮑﺮ و. ﻗﺪرداﻧﯽ را دارﻧﺪ.

تاثیر نور در کشت بافت گیاهی - نور گلخانه ای

15 آگوست 2016 ... همه چیز در مورد کشت بافت ها ,طیف های مخصوص ال ای دی led برای رشد ... و کيفيت و
کميت نور نقش بسزايي در مراحل مختلف کشت بافت گياهي دارد .... بسیار مقاله مفید و
جامعی بود ممنون از نورهای با کیفیت و بر مبنای علمی کار کردنتون ...

مقاله در مورد محیط کشت مورد استفاده درکشت بافت گیاهی

محیط کشت مورد استفاده درکشت بافت گیاهیترکیب محیط کشت مورد استفاده در
کشت بافت گیاهی مهمترین کلیدی در کشت موفقیت آمیز سلسولها و بافت های گیاهی
...

کشت بافت - گل و گیاه

این مقاله در برگیرنده ی اطلاعات ارزشمندی درباره ی امکانات بالقوه ی رباتها در حذف
کارهای پردرد سردر ازمایشگاههای کشت بافت ،مخصوصا درتکثیر گیاهان،ودر کاهش
هزینه ...

فصلنامه علمی پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی - فهرست مقالات

فصلنامه علمی پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی (CB) - فهرست مقالات. صفحه
اصلی · مرور · شماره جاری · بر اساس شماره‌های ... موضوعات = کشت بافت و ریزازدیادی ...

باززایی گیاه ازمک (Cardaria draba L.) از طریق کشت بافت

کشت بافت روشی مفید و کاربردی در جهت ریزازدیادی و تولید انبوه گیاهان در یک دوره
کوتاه ... اصل مقاله. باززایی گیاه ازمک (Cardaria draba L.) از طریق کشت بافت.

دانلود تحقیق در مورد کشت بافت های گیاهی

12 آگوست 2016 ... دانلود مقاله کشت بافت های گیاهی ,دانلود پایان نامه کشت بافت های گیاهی ,دانلود جزوه
کشت بافت های گیاهی ,دانلود پاورپوینت کشت بافت های گیاهی.

کشت بافت گیاهی - نوین گیتی ژن

اخبار و مقالـات · مـحـصـولـات ... به كشت اندام، بافت، سلول، پرتوپلاست، جنين و بذر
در محيط درون شيشهاي، كشت بافت گفته ميشود. ... امروزه بسياري از گياهان در سطح
جهاني از طريق كشت بافت توليد ميشوند و ريزازديادي به يك بخش ضروری در كشاورزي
...

مقاله در مورد محیط کشت مورد استفاده درکشت بافت گیاهی

محیط کشت مورد استفاده درکشت بافت گیاهیترکیب محیط کشت مورد استفاده در
کشت بافت گیاهی مهمترین کلیدی در کشت موفقیت آمیز سلسولها و بافت های گیاهی
...

مقاله کشت بافت گیاهی - فایل دش

5 سپتامبر 2016 ... دانلود مقاله کشت بافت گیاهی با فرمت ورد و قابل ویرایش در 27 صفحه. درس کاشت و
تکثیر گیاهان زینتی پودمان پرورش گیاهان زینتی در خانه.

کشت بافت - گل و گیاه

این مقاله در برگیرنده ی اطلاعات ارزشمندی درباره ی امکانات بالقوه ی رباتها در حذف
کارهای پردرد سردر ازمایشگاههای کشت بافت ،مخصوصا درتکثیر گیاهان،ودر کاهش
هزینه ...

کشت بافت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کشت بافت و سلول گیاهی به همراه روش‌های مهندسی ژنتیک از ارکان مهم فناوری زیستی
به عنوان یکی از علوم پیشرفته دنیا به شمار می‌آیند. با علم به این موضوع که هر یک ...

تحقیقات کشت بافت و انتقال ژن

مقالات. طرح ها و پروژه های تحقیقاتی. پایان نامه. رییس بخش : مهران عنایتی شریعت
پناهی ... تهيه پروتکل هاي مناسب براي تکثير گياهان از طريق کشت بافت کشت ...

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ، ﺑﺎززاﻳﻲ و اﻧﺘﻘﺎل ژن ﺑﻪ

3 سپتامبر 2006 ... ﺑﻴﺴﺘﻢ، ﭘﺎﻳﻴﺰ. 1385. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري. ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ، ﺑﺎززاﻳﻲ و اﻧﺘﻘﺎل ژن ﺑﻪ.
Artemisia annua L. ﻋﻠﻲ ﺷﺮﻓﻲ. 1. ، ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ. ﺳﻬﻲ. 2*. ، ﻛﻤﺎل ﻛﺎﻇﻤﻲ. ﺗﺒﺎر.

پایان نامه كشت پروتوپلاست گياهي، سلول گياهي، بافت و كشت اندام ...

تكنيك كشت بافت و سلول گياهي در شرايط In Vitro ازجمله فنون بيوتكنولوژي ...
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های ...

پایان نامه كشت پروتوپلاست گياهي، سلول گياهي، بافت و كشت اندام ...

تكنيك كشت بافت و سلول گياهي در شرايط In Vitro ازجمله فنون بيوتكنولوژي ...
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های ...

دستور العمل کاربردی کشت سلول و بافت گیاهی

ﻧﺒﻮده و روش ﺟﺪﻳﺪي از ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل و ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻴﺎﻫﻲ. ﻣﻌﺮﻓﻲ و اراﺋﻪ ﺷﺪه ... ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ
ﮔﻴﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اوﻟﻮﻳﺖ دار ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي. ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺰو ...

کشت بافت - گل و گیاه

این مقاله در برگیرنده ی اطلاعات ارزشمندی درباره ی امکانات بالقوه ی رباتها در حذف
کارهای پردرد سردر ازمایشگاههای کشت بافت ،مخصوصا درتکثیر گیاهان،ودر کاهش
هزینه ...

تاثیر نور در کشت بافت گیاهی - نور گلخانه ای

15 آگوست 2016 ... همه چیز در مورد کشت بافت ها ,طیف های مخصوص ال ای دی led برای رشد ... و کيفيت و
کميت نور نقش بسزايي در مراحل مختلف کشت بافت گياهي دارد .... بسیار مقاله مفید و
جامعی بود ممنون از نورهای با کیفیت و بر مبنای علمی کار کردنتون ...

دستور العمل کاربردی کشت سلول و بافت گیاهی

ﻧﺒﻮده و روش ﺟﺪﻳﺪي از ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل و ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻴﺎﻫﻲ. ﻣﻌﺮﻓﻲ و اراﺋﻪ ﺷﺪه ... ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ
ﮔﻴﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اوﻟﻮﻳﺖ دار ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي. ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺰو ...

مقاله کشت بافت گیاهی از تحقیق تا تجارت - سیویلیکا

مقاله کشت بافت گیاهی از تحقیق تا تجارت, در هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری
اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی (8th national biotechnology ...

نحوه کار با برنامه هلو

دانلود مقاله کامل درباره زیرکونیوم

پروژه کارآفرینی قالیبافی

دانلود پاورپوینت درمورد روشهاي نوين مهندسی فروش.PPT

جوش قوس الکتريكي

رابطه رياضيات و هنر

تحقیق درباره روابط خارجي ايران در زمان نادر شاه

فرمولاسیون آرایشی

فایل فلش فارسی نوکیا NOKIA 3 TA 1032 حل مشکل خاموشی

دانلود سورس تقویم به زبان وبژال بیسیک