دانلود رایگان


دانلود مقاله کامل درباره آوند چوبي - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود مقاله کامل درباره آوند چوبی

دانلود رایگان دانلود مقاله کامل درباره آوند چوبي

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :19

بخشی از متن مقاله
آوند چوبي
بافت آوند چوبی
بافت آوند چوبی از پروکامبیوم بوجود می آید و پروکامبیوم از مریستم انتهایی منشا می گیرد. بافت چوبی واجد دیواره نخستین را که از پروکامبیوم گیاه ایجاد می شود، بافت چوبی نخستین می نامند. در بسیاری از گیاهان پس از تکمیل دیواره نخستین ، بافتهای پسین تشکیل می شوند. بافت چوبی حاصل از کامبیوم آوندی را بافت چوبی پسین می نامند.
بافت چوبی از 4 نوع یاخته: تراکئید ، وسل ، فیبر و پارانشیم چوبی تشکیل شده است و مهمترین آنها یعنی تراکئیدها و وسلها به عناصر تراکئیدی موسوم اند که عناصری بی جانند. نقش اصلی این یاخته ها انتقال شیره خام و تا حدی نیز حفاظت گیاه است. یاخته های فیبری در بافت چوبی موجب استحکام گیاه می شود. یاخته های پارانشیمی که نقش ذخیره ای و یا فعالیتهای دیگری دارند، نیز در این بافت یافت می شوند

اجزای بافت چوبی
عناصر تراکئیدی
دو نوع اصلی از عناصر چوبی به نامهای تراکئید و وسل در گیاهان وجود دارند. تفاوت اصلی دو نوع آوند چوبی مذکور در این است تراکئیدها منفذ ندارند، در حالی که دیواره های انتهایی وسلها دارای منفذ هستند. بنابراین در تراکئیدها عبور آب از یاخته ای به یاخته دیگر به صورت نفوذ از دیواه سه لایه ای متشکل از دیواره های نخستین دو یاخته مجاور و تیغه میانی آنها انجام می گیرد. در حالی که در وسلها آب از منافذ آزاد بین یاخته ها عبور می کند.
به علاوه یاخته های تشکیل دهنده تراکئید ، از یاخته های وسلها درازتر و باریکترند و به تدریج که عناصر تراکئیدی رشد می کنند، پروتوپلاسم آنها از بین می رود، اما قبل از آن دیواره پسین بر روی دیواره نخستین بوجود می آید و دیواره ضخیم تر می شود. دیواره دو انتهای یاخته نیز قبل از ناپدید شدن پروتوپلاسم از بین می رود. در نتیجه نقش یاخته چوبی زنده ، ایجاد دیواره پسین و حل کردن انتهایی دیواره یاخته است. پس از این فرایندها پروتوپلاسم از بین می رود و یاخته های چوبی مرده بر جای می مانند و شیره خام درون آنها جریان می یابد.
ساختار و شکل دیواره پسین عناصر تراکئیدی
دیواره پسین در عناصر تراکئیدی بطور یکنواخت تشکیل نمی شود. چنانکه در بعضی نقاط نازکتر در نقاط دیگر ضخیم تر است. این ناهمواریها به صورت برجستگیها و فرورفتگی هایی با طرحهای گوناگون در سطح درونی عناصر تراکئیدی بوجود می آیند و آوندهای چوبی را برحسب انواع این تزئینات نامگذاری می کنند. مانند آوندهای حلقوی ، مارپیچی ، نردبانی ، مشبک و منقوط.
لیگنین در آوندهای حلقوی و مارپیچی به صورت حلقه های جدا از هم یا نوارهای مارپیچی و در آوندهای نردبانی و مشبک به ترتیب به شکل نوارهای موازی و مشبک در آمده است. در آوندهای منقوط ، لیگنین تمام سطح دیواره به جز نقاط فرورفته را فرا گرفته است. چوب مخروطیان را نرم گویند، زیرا فقط دارای تراکئید است. چوب دو لپه ای های چوبی را سخت گویند، چون علاوه بر تراکئید ، فیبر و وسل هم دارد.
فیبرها
یاخته های فیبر چوبی نسبتا درازند. دیواره آنها ضخیم تر از تراکئیدهاست. این یاخته ها بیشتر نقش استحکامی دارند. یاخته های فیبری ممکن است دارای پروتوپلاست زنده بوده و نقشهای زیستی از قبیل ذخیره نشاسته و غیره داشته باشند.
یاخته های پارانشیمی
یاخته های پارانشیمی در بافت چوبی پسین ممکن است دارای دیواره پسین یا فاقد آن باشند. نقش همه این یاخته ها ذخیره مواد است.بافت آوند آبکش
بافت فلوئم یا آبکشی شامل عناصر غربالی ، سلولهای همراه ، سلولهای پارانشیمی و در برخی موارد فیبر و اسکلروئید می باشد. آن بخش از فلوئم که هدایت شیره پرورده را بر عهده دارد، عنصر غربالی نامیده می شود. در گیاهان بازدانه عناصر غربالی به صورت واحدهای مستقلی در ساختمان بافت شرکت می کنند. ولی در نهاندانگان عناصر غربالی به صورتهای خاصی روی هم چیده می شوند و تغییراتی در ساختمان دیواره های انتهایی آنها بوجود می آید و بدین ترتیب تشکیل ساختمانهای خاصی به نام آوند آبکشی را می دهند. یک آوند آبکشی از تعداد زیادی سلول تشکیل یافته است.
تغییراتی که در عناصر غربالی صورت می گیرد تا نهایتا به یک عنصر فعال در انتقال تبدیل شود بسیار چشمگیر است. این تغییرات در دیواره ها ، سیتوپلاسم و اندامکها می باشد. دیواره های جانبی سلولها زیاد تغییر نمی کنند و فقط کمی ضخیم می شوند. در زیر میکروسکوپ با یک منظره شفاف دیده می شوند که این حالت شفاف احتمالا به ترکیب دیواره سلولی در این عناصر بستگی دارد. مهمترین تغییرات در دیواره انتهایی آنها صورت می گیرد که به شکل سوراخهای متعدد در این دیواره ها منجر می شوند که در نهایت حالت غربال به خود می گیرد که آنها را به نام صفحه آبکش می گویند.
سلولهای همراه بافت فلوئم
در نهاندانگان در کنار هر سلول آبکشی به تعداد 1یا 2 و گاهی 3 عدد دیده می شود. این سلولها در طول و یک طرف هر یک از سلولهای آبکشی دیده می شوند. این سلولها دارای منشا مشترکی با سلولهای آبکشی هستند. سلول مادر آبکش با یک تقسیم نامساوی ، دو سلول بوجود می آورد که سلول بزرگتر بتدریج تمایز پیدا کرده و به سلول آبکشی تبدیل می شود. سلول کوچکتر منشا تشکیل سلول همراه می گردد. سلول همراه در نهاندانگان توسط پلاسموسم های متعددی با سلولهای آبکش ارتباط برقرار می کند. برسی ها نشان داده وقتی سلول آبکش می میرد ، سلول همراه نیز بطور همزمان می میرد.
گاهی نیز مشاهده شده که با مردن سلول آبکش ، سلول همراه منشا تشکیل یک سلول آبکش دیگر می گردد. از نظر سیتولوژیکی سلولهای همراه دارای سیتوپلاسم متراکم و واکوئل های کوچک و فراوان و هسته بزگ مرکز ی اند و هرگز نشاسته در خود ذخیره نمی کنند. عقیده بر این است که سلولهای همراه انجام برخی از اعمال متابولیکی مانند ساخت پروتئین را که در جریان تمایز عناصر غربالی کاهش یافته یا حذف شده است بر عهده دارد. شاید میتوکندری های فراوان موجود در سلول همراه تامین کننده انرژی عناصر غربالی (به صورت ATP) باشد.
در برخی گونه ها مواد فتوسنتزی تولید شده در سلولهای مزوفیل از طریق سلولهای همراه به عناصر غربالی راه می یابد. در بازدانگان گاهی در کنار سلولهای آبکشی یک سلول کوچک دیده می شود که در قسمتی از سلول آبکشی قرار دارد نه در تمام طول آن. این سلول کوچک به خاطر مکان ، موقعیت و اختصاصات سیتولوژیکی کاملا قابل مقایسه با یک سلول همراه است و به نام سلول آلبومینی خوانده می شود. منشا سلول آلبومینی برخلاف سلول همراه یکی از سلولهای پارانشیمی بافت آبکشی است.
*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


آوند چوبی


دانلود تحقیق درمورد آوند چوبی


مقاله درباره آوند چوبیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله کامل درباره بافت چوب - به روز فایل

16 فوریه 2017 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه: ۵۱ تعریف بافت مارپیچ: 1-1 طرح های مارپیچی : بافت ...

فایلر سل

دانلود مقاله کامل درباره عوامل زنده لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل ...
غير عفوني (غيرمسري) – تنشهاي محيطي شيره خام آوند چوبي شيره پرورده آوند آبکش ...

دانلود مقاله آوند چوبی – خرید آنلاین و دریافت | سپهر دانلود

18 ژانويه 2017 ... با سلام،محصول دانلودی +{{مقاله آوند چوبی}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با
کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله آوند چوبی و ... دانلود مقاله همه
چیز درباره بایوس كامپیوترتان – خرید آنلاین و دریافت شعار ...

دانلود مقاله کامل درباره بافت چوب - به روز فایل

16 فوریه 2017 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه: ۵۱ تعریف بافت مارپیچ: 1-1 طرح های مارپیچی : بافت ...

خلاصه تحقیق مقاله آوند ها - کارن پیپر | مرجع دانلود تحقیق و مقاله دانش ...

تحقیق مقاله آوند ها آوندها از سلول های دوکی شکل کامبیوم تشکیل می شوند و از آنها ... 2-
نیمه بخش روزنه ای : حفرات آوندی در چوب بهاره نسبت به چوب تابستانه مشخص بوده ...
درباره تحقیق مقاله آوند ها , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله آوند ها , مقالات ...

یاخته ها بزرگ | جستجو در اسپیناد

اختصاصی از ژیکو مقاله کامل درباره آوند چوبی با و پر سرعت . ... حذف مطلب منبع :
http://zhicko.blogsky.com/1395/11/16/post-26714/دانلود-مقاله-کامل-درباره-آوند-چوبی
...

فایلر سل

دانلود مقاله کامل درباره عوامل زنده لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل ...
غير عفوني (غيرمسري) – تنشهاي محيطي شيره خام آوند چوبي شيره پرورده آوند آبکش ...

دانلود رایگان تحقیق در مورد چوب

6 فوریه 2016 ... ... دانلود برتر دریافت کنید. دانلود تحقیق و مقاله کامل word در مورد چوب و صنایع
چوبی . ... دانلود رایگان تحقیق درباره چوب به صورت Pdf | چهارگوش ..... آوندهای چوب -
آبکش با همان وضعی که در ساقه قرار دارند وارد دمبرگ می‌شوند. مرجع دانلود ...

یک فایل دانلود مقاله کامل درباره آوند چوبي - بازدید امروز

دانلود مقاله کامل درباره آوند چوبي. لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*. فرمت فایل:
Word (قابل ویرایش و آماده پرینت). تعداد صفحه :19. بخشی از متن مقاله. آوند چوبي.

تحقیق - چوب

چوب. چوب. چوب، از نظر گیاه‌شناسی، بخش جامد و سخت زیر پوست ساقه درخت یا دیگر
گیاهان چوبی است که به شکل بافت آوندی وجود دارد. گرچه در باور عموم چوب تنها در ...

تحقیق مقاله آوند چوبی - کارن پیپر | مرجع دانلود تحقیق و مقاله دانش ...

تحقیق مقاله آوند چوبی بافت آوند چوبی بافت آوند چوبی از پروکامبیوم بوجود می‌آید و
... مقاله آوند چوبی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله آوند چوبی, تحقیق درباره ...

دانلود رایگان تحقیق در مورد چوب

6 فوریه 2016 ... ... دانلود برتر دریافت کنید. دانلود تحقیق و مقاله کامل word در مورد چوب و صنایع
چوبی . ... دانلود رایگان تحقیق درباره چوب به صورت Pdf | چهارگوش ..... آوندهای چوب -
آبکش با همان وضعی که در ساقه قرار دارند وارد دمبرگ می‌شوند. مرجع دانلود ...

ترجمه مقاله ساختار آوند آبکشی در گیاهان - مکتبستان

7 آگوست 2014 ... جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ... در این مطالعه، ما
بررسی های فعلی درمورد ساختار و نقش آوند آبکشی را به صورت خلاصه ...

دانلود مقاله کامل درباره عوامل زنده - وب‌سایت ایرانی

دانلود مقاله کامل درباره عوامل زنده لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل ...
غير عفوني (غيرمسري) – تنشهاي محيطي شيره خام آوند چوبي شيره پرورده آوند آبکش ...

مقاله آوند چوبي » دانلود تحقیق ، پروژه کارآفرینی ، پروژه دانشجویی ...

بافت آوند چوبی ازپروکامبیوم بوجود می‌آید و پروکامبیوم از مریستم انتهایی منشا
می‌گیرد. بافت چوبی واجد دیواره نخستین را که از پروکامبیوم گیاه ایجاد می‌شود،
بافت ...

مقاله ها - ساختار برگ

مقاله ها - ساختار برگ - مقاله های مختلف در عرصه های مختلف برای استفاده در سمینارهای
دانشگاهی و پایان نامه - مقاله ها. ... آوندهاي چوب - آبكش با همان وضعي كه در ساقه قرار دارند
(آوندهاي آبكشي در خارج و آوندهاي چوبي در داخل)وارد برگ مي‌شوند. ساختار دروني پهنك.
بشره در دو سطح بالايي و ... دانلود مقالات وبلاگ فقط مخصوص مقالاته · بانک مقالات.

ترجمه مقاله ساختار آوند آبکشی در گیاهان - مکتبستان

7 آگوست 2014 ... جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید ... در این مطالعه، ما
بررسی های فعلی درمورد ساختار و نقش آوند آبکشی را به صورت خلاصه ...

تحقیق در مورد برگ درختان - سلطان ساوالان - loxblog.Com

پروژه دات کام (دانشجویی) ... دانلود رایگان پروژه(دانشجویی) .... آوندهای چوب - آبکش با
همان وضعی که در ساقه قرار دارند (آوندهای آبکشی در خارج و آوندهای چوبی در داخل) وارد ...

دانلود مقاله کامل درباره انتقال مواد در گياهان - فروشگاه اینترنتی تاپس ...

دریافت فایل دانلود مقاله کامل درباره انتقال مواد در گياهان لینک پرداخت و دانلود ... نوار
کاسپاري راهي براي کنترل ورود آب و يونهاي معدني به درون آوند چوبي فراهم مي کنند.

آوند آبکش و چوب - بــــیــــوتــــکــــنــــولـــــوژی - blogfa.com

بــــیــــوتــــکــــنــــولـــــوژی - آوند آبکش و چوب - جامع ترین وبلاگ بــــ ــــیـــــ
ـــوتـــــ ـــکــــ ــــنــــ ــــولـــ ــــوژی - بــــیــــوتــــکــــنــــولـــــوژی.

دانلود مقاله کامل درباره بافت چوب - به روز فایل

16 فوریه 2017 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه: ۵۱ تعریف بافت مارپیچ: 1-1 طرح های مارپیچی : بافت ...

تحقیق درمورد آوند چوبي - فایل دانش

9 ساعت قبل ... بافت آوند چوبی از پروکامبیوم بوجود می‌آید و پروکامبیوم از مریستم ... برچسب ها:
آوند چوبی, تحقیق آوند چوبی, دانلود آوند چوبی, مقاله آوند چوبی.

پایان نامه همه چیز درباره چوب و کاربردهای آن - ویکی پروژه

دانلود پایان نامه همه چیز درباره چوب و کاربردهای آن. ... به جنس درخت ، فصل برش ، اقليم
و خاك دارد اين رطوبت شامل آبي كه در آوندهاي چوب موجود است و همينطور رطوبتي كه در ج.

دانلود تحقیق کامل درباره آوند چوبي 19 ص | فروشگاه فایل

صفحه اصلی دانلود تحقیق کامل درباره آوند چوبي 19 ص. دانلود تحقیق کامل درباره آوند
چوبي 19 ص. توسط : adminدر: فوریه 21, 2017 در: بدون دیدگاه. چاپ ایمیل ...

دانلودتحقیق درمورد چوب 8ص - چشم‌انداز سبز

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و
پرینت ... چوب تنها در درخت و بوته یافت می شود، از نظر علمی در همه گیاهان
آوندی ... زندگی نامه فردوسی · دانلود مقاله کامل درباره تاريخچه سيمان و كارخانه سيمان
تهران ...

دانلود تحقیق کامل درمورد عوامل زنده - فایلر سل

8 فوریه 2017 ... دانلود تحقیق کامل درمورد عوامل زنده لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت ... (
غيرمسري) – تنشهاي محيطي شيره خام آوند چوبي شيره پرورده آوند آبکش ... دانلود مقاله
کامل درباره بیماری های ویروسی – 0f0.inبیماری های ویروسی دانلود ...

تحقیق چوب - ایران دانلود

8 ژانويه 2017 ... دانلود تحقیق چوب نوع فایل : Word تعداد صفحات : 13 فهرست و ... پوست ساقه درخت
یا دیگر گیاهان چوبی است که به شکل بافت آوندی وجود دارد. ... نکات جالب - تحقیق
درباره انواع چوب های جنگلی aminarfaie.mihanblog.com/post/8 Im ...

آوند آبکش و چوب - بــــیــــوتــــکــــنــــولـــــوژی - blogfa.com

بــــیــــوتــــکــــنــــولـــــوژی - آوند آبکش و چوب - جامع ترین وبلاگ بــــ ــــیـــــ
ـــوتـــــ ـــکــــ ــــنــــ ــــولـــ ــــوژی - بــــیــــوتــــکــــنــــولـــــوژی.

تحقیق درباره بافت شناسی در گیاهان - سایت علمی و پژوهشی آسمان

دسته بندی: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق .... در
ارتباط نزدیک با بافتآوند چوبی قرار گرفته و در ساختمانهای نخستین اندامهای ریشه
و ...

دانلود تحقیق کامل درباره آوند چوبي 19 ص | فروشگاه فایل

صفحه اصلی دانلود تحقیق کامل درباره آوند چوبي 19 ص. دانلود تحقیق کامل درباره آوند
چوبي 19 ص. توسط : adminدر: فوریه 21, 2017 در: بدون دیدگاه. چاپ ایمیل ...

فروشگاه تخصصی دانشجویی یونی سلس دانلود مقاله چوب های سوزنی ...

دانلود مقاله چوب های سوزنی برگان پهن برگان. ... طویل ترین عنصر تشکیل دهنده
سوزنی برگانه تراکئید از فیبرم بزرگتره بنابراین از آوند هم بزرگتره! وظیفشم
همون ...

دانلودتحقیق درمورد چوب 8ص - چشم‌انداز سبز

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و
پرینت ... چوب تنها در درخت و بوته یافت می شود، از نظر علمی در همه گیاهان
آوندی ... زندگی نامه فردوسی · دانلود مقاله کامل درباره تاريخچه سيمان و كارخانه سيمان
تهران ...

مقاله و تحقیق - تولیدمثل جنسی در گیاهان گلدار

3 فوریه 2016 ... فروشگاه دانلود ، دانلود کتاب ، فایل جزوه مقاله و تحقیق , مقاله و تحقیق , دانلود ... 5-
آوند هاي چوبي آب و مواد معدني را از ريشه به هم نقاط گياه حمل مي كنند.

دانلود مقاله کامل درباره بافت چوب - به روز فایل

16 فوریه 2017 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت)
تعداد صفحه: ۵۱ تعریف بافت مارپیچ: 1-1 طرح های مارپیچی : بافت ...

دانلود تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی در مورد چوب

براساس درخواست جستجوی شما برای دانلود تحقیق درباره چوب و مقاله در مورد چوب و یا
.... آوندهای چوبی و آبکشبافت آوند چوبیبافت آوند چوبی یا گزیلم علاوه بر عناصر ...

دانلود مقاله کامل درباره آوند چوبي - سینک

4 فوریه 2017 ... لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت
) تعداد صفحه :19 بخشی از متن مقاله آوند چوبي بافت آوند چوبی ...

تحقیق درمورد آوند چوبي - فایل دانش

9 ساعت قبل ... بافت آوند چوبی از پروکامبیوم بوجود می‌آید و پروکامبیوم از مریستم ... برچسب ها:
آوند چوبی, تحقیق آوند چوبی, دانلود آوند چوبی, مقاله آوند چوبی.

تحقیق درمورد آوند چوبي - فایل دانش

9 ساعت قبل ... بافت آوند چوبی از پروکامبیوم بوجود می‌آید و پروکامبیوم از مریستم ... برچسب ها:
آوند چوبی, تحقیق آوند چوبی, دانلود آوند چوبی, مقاله آوند چوبی.

دانلود پاورپوینت دنیای گیاهان علوم پایه نهم- ۳۰ اسلاید - مرکز دانلود ...

23 ژانويه 2017 ... آوند چوبی : آب و مواد معدنی را از ریشه به برگ ها می برد . ... خوشحال میشم نظرتون دانلود
پاورپوینت دنیای گیاهان علوم پایه نهم- ۳۰ اسلاید درباره درج کنید.

تحقیق درمورد آوند چوبي - فایل دانش

9 ساعت قبل ... بافت آوند چوبی از پروکامبیوم بوجود می‌آید و پروکامبیوم از مریستم ... برچسب ها:
آوند چوبی, تحقیق آوند چوبی, دانلود آوند چوبی, مقاله آوند چوبی.

دانلود فایل کامل تحقیق چوبمقالات فایل تک

10 فوریه 2017 ... دانلود تحقیق در مورد چوب، در قالب word و در 10 صفحه، قابل ویرایش. ... پوست ساقه
درخت یا دیگر گیاهان چوبی است که به شکل بافت آوندی وجود دارد.

کتاب و حل المسائل فارسی سیگنال اوپنهایم

خودکارسازی آزمون نرم¬افزاری محاسبات ابری (Automated Software Testing the Cloud commputing) - فایل Word

بررسی رابطه بین نگرشهای صمیمانه وسلامت روانی درمعلولین جسمی زن شهر اصفهان

دانلود تحقیق عوامل مؤثر بر يادگيري

دانلود پروژه تکنولوژی تولید رب تک محلات رشته صنایع غذاییآموزش پاورمیل، جزوه آموزش نرم افزار ماشینکاری PowerMill (سری 2)

طرح توجیهی محصولات خارج از فصل در گلخانه صيفي جات گلخانه ای

دانلود پروژه سمینار شهرسازی با موضوع معیارهای محیط پاسخده

تحقیق زندگي نامه محمد فرخي يزدي 14 ص